ULU SMS

Ulusms.com Kurumsal Toplu SMS Sistemi

02122828265

Müşteri Hizmetleri
Copyright © 2014 ULU SMS, Öztek Haberleşme ad ve hesabına Elektronik Haberleşme(SMS) hizmeti vermeye yetkilidir.